Windpark Kloosterlanden bereikt topproductie in 2020

Het Windpark Kloosterlanden in Deventer heeft in 2020 de hoogste jaarproductie tot nu toe bereikt. Weliswaar was december geen geweldige windmaand met 80% van de verwachting, maar halverwege november werd de geprognosticeerde jaarproductie al gehaald. De jaarproductie van 2020 kwam uiteindelijk 16% hoger uit dan verwacht.

windpark kloosterlanden kaart
windpark kloosterlanden kaart Productie WP Kloosterlanden

Dat de productie zoveel hoger uit is gekomen is vooral te danken aan de windrijke maanden in het begin van 2020. De beide windturbines hebben dit jaar samen 9,792 gigaWattuur (9.792.000 kWh) opgewekt, genoeg voor het elektriciteitsgebruik van circa 3.000 huishoudens.

Ook financieel een mooi resultaat

Door externe factoren, waaronder Covid-19, bleef de verkoopprijs voor de geproduceerde elektriciteit enigszins achter bij de verwachtingen. Alhoewel de balans nog moet worden opgemaakt: het lijkt erop dat het windpark in 2020 ook financieel een mooi resultaat heeft bereikt.

Nieuwe windmolens

Recent heeft de gemeente Deventer een tweetal focusgebieden langs de A1 gepresenteerd waar mogelijk nieuwe windturbines kunnen worden geplaatst. De twee focusgebieden zijn een gebied bij de afslag Deventer-Oost van de A1 en een gebied iets oostelijker, net buiten de bebouwde kom van Deventer, aan de noordzijde van de A1 (pdf, 3,6 MB). In deze twee gebieden is ruimte voor maximaal 9 windmolens.

Zowel de Deventer Energie Coöperatie als Pure Energie hebben bij de gemeente hun interesse getoond om de mogelijkheden van deze locaties verder te gaan verkennen. In 2021 zullen hiervoor de eerste stappen worden gezet.

Heb je de informatiebijeenkomst over windmolens in Deventer gemist of wil je de livestream nog eens terugkijken? Bekijk de presentatie van de bijeenkomst (pdf, 3 MB). Je kunt ook de livestream – de opnames van de online bijeenkomst - terugkijken.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over windenergie en de windverkenning?  Kijk op www.deventerstroomt.nl/windenergie. Hier vind je ook de antwoorden op veelgestelde vragen.