Terugkijken: informatiebijeenkomst windmolens 12 december 2020

Heb je de informatiebijeenkomst over windmolens in Deventer gemist of wil je de livestream nog eens terugkijken? Wil je de presentatie bekijken en/of de fotovisualisaties?

De gemeente Deventer heeft onderzoek laten doen naar mogelijke plekken voor de realisatie van windmolens in de gemeente. Uit het onderzoek komen 2 gebieden naar voren die het meest voor de hand liggen:

  • een gebied bij de afslag Deventer-Oost van de A1;
  • een gebied iets oostelijker, net buiten de bebouwde kom van Deventer, aan de noordzijde van de A1.

In deze gebieden samen zijn mogelijkheden voor maximaal 9 windmolens. Het college van Burgemeester en Wethouders wil deze gebieden aanwijzen als zoekgebieden voor de realisatie van windmolens. Daarvoor wil het college eerst in gesprek met inwoners en de raad.

Presentatie en livestream terugkijken

Op zaterdagmiddag 12 december 2020 was er voor omwonenden van deze gebieden een online informatiebijeenkomst. Daarin werd het onderzoek en de keuze van het college voor de 2 gebieden toegelicht. Bekijk de presentatie van de bijeenkomst (pdf, 3 MB). Je kunt ook de livestream – de opnames van de online bijeenkomst - terugkijken.

Fotovisualisatie

Tijdens de bijeenkomst werden ook fotovisualisaties (pdf, 5 MB) getoond: voorbeelden van hoe het zicht is vanuit 6 plekken in Colmschate op windmolens in de 2 zoekgebieden.

Belangstellenden konden tijdens de bijeenkomst digitaal vragen stellen, die zo veel mogelijk al werden beantwoord. Deze zijn terug te zien en te horen in de livestream. Alle vragen en antwoorden worden gebundeld in een document en zijn medio januari 2021 te vinden op deze pagina.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over windenergie en de windverkenning?  Kijk op www.deventerstroomt.nl/windenergie. Hier vind je ook de antwoorden op veelgestelde vragen.