Rijksbijdrage voor hulp bij verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed

De provincie Overijssel krijgt van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties een subsidie van 1,8 miljoen euro om klein maatschappelijk vastgoedeigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen. De bijdrage is bedoeld voor het opzetten van een provinciaal hulpprogramma maatschappelijk vastgoed dat binnenkort wordt opgestart.

Advies en ondersteuning op maat

Vastgoedeigenaren kunnen vanaf 2021 via het hulpprogramma van de provincie gebruik maken van advies en ondersteuning op maat. Duurzaamheidscoaches adviseren de vastgoedeigenaren bijvoorbeeld over welke maatregelen slim zijn om te doen, hoe deze gefinancierd kunnen worden en helpen bij het zoeken naar de juiste partijen voor de uitvoering.

Gebrek aan kennis en mensen

Voor eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed is verduurzaming van hun gebouwen een uitdaging. Vaak ontbreekt het bij schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en zorgaanbieders met een klein aantal vestigingen, sportbedrijven, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen aan kennis en mensen. Daarom heeft het Rijk 24 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de provincies voor het opzetten van een ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed.

Iedere provincie geeft een eigen invulling aan het ontzorgingsprogramma en maakt zelf ook de keuze welke kleine vastgoedeigenaren zij binnen het programma willen helpen. De opgedane regionale kennis en ervaring wordt breed gedeeld. Het programma loopt tot 1 januari 2024.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rond duurzaamheid. Volg Deventer Stroomt op TwitterFacebook en LinkedIn.